Escultura Sacra Patrimonial

Pietá
Justin Sanson
Técnica Mixta Policromada
1869

Pietá-JustinSanson-TecnicaMixtaPolicromada-1869


Sagrada Familia
Talleres Reixach
Madera tallada y policromada
Barcelona, c.1900-1920
SagradaFamilia-TalleresReixach-MaderaTalladayPolicromada-Barcelona-c.1900-1920


El Pastorcito
Anónimo Quiteño
Madera tallada y policromada
Siglo XVIII

ElPastorcito-AnonimoQuiteno-Madera-TalladayPolicromada-SigloXVIII


Cristo de Mayo
Fray Pedro Figueroa
Madera Tallada y Policromada
c. 1604

CristodeMayo-FrayPedroFigueroa-MaderaTalladayPolicromada-c.1604


Cristo de la Caña
Anónimo
Cuzqueno
Madera Tallada y Policromada
SigloXVIII

CristodelaCana-AnonimoCuzqueno-Made-raTalladayPolicromada-SigloXVIII